Pravidla

Následující body jsou platné pro všechny vesmíry ogame.cz.

Tato pravidla jsou sestavena k zajištění spravedlivé a zároveň zábavné hry pro všechny hráče v jejich vesmírech.

Ber prosím na vědomí, že z důvodů ochrany osobních údajů budou stížnosti a dotazy týkající se konkrétních účtů zpřístupněny pouze jejich vlastníkům.

Pokud máš otázky či nejasnosti týkající se pravidel, podívej se prosím na výklad pravidel hry.

1. Účty

Majitelem účtu je vždy majitel e-mailové adresy, která je s herním účtem provázána.
Každý účet může být hrán výhradně jedním hráčem. Jedinou povolenou výjimkou je zastupování na účtu.
Výměna účtů v rámci jednoho vesmíru může být uskutečněna pouze s asistencí Game Operátora a je povolena pouze jednou za 15 dní. Dle Podmínek používání musí nový majitel účtu změnit e-mailovou adresu, a to nejpozději do 12 hodin po výměně.
Podporu můžete kontaktovat na http://support.cz.ogame.gameforge.com/.

2. Multi-účty

Každý hráč smí na jednom vesmíru mít pouze jeden účet.
Pokud jsou dva či více účtů většinou, občas či trvale hrány z jedné sítě (např. školy, univerzity, internetové kavárny), je silně doporučeno o této skutečnosti předem informovat Game Operátora prostřednictvím http://support.cz.ogame.gameforge.com.

3. Zastupování na účtu

Možnost zastupování na účtu opravňuje hráče, aby někoho dočasně pověřil správou svého účtu.
Než k zastupování dojde, musí o něm být informován Game Operátor pomocí systému podpory na http://support.cz.ogame.gameforge.com.
Zastupování na účtu je povoleno nejvýše 48 hodin.
Zastupování je považováno za ukončené ve chvíli, kdy se na účet přihlásí jeho majitel.
Na účtu je možné zastupovat pouze ve chvíli, nebylo-li tak činěno v posledních 7 dnech a také za předpokladu, že se od posledního zastupování na účet přihlásil jeho majitel.

4. Bušení

Nemůžeš zaútočit na jakoukoli planetu či měsíc, které jsou ve vlastnictví aktivního hráče, více než 6krát za 24 hodin. Toto pravidlo platí i pro ničení měsíce. Toto pravidlo se nevztahuje na útoky špionážních sond a meziplanetárních raket.
V některých vesmírech může být pravidlo bušení upraveno, případně úplně zvráceno. Tedy ve vesmírech, kde je povoleno drancování skrze špionážní sondy, se do limitu pravidla bušení započítají i útoky špionážními sondami.
Bušení je povoleno pouze v případě, kdy je tvá aliance ve válce s jinou aliancí. Válka musí být oznámena na příslušném fóru OGame, ve správné sekci a musí být v souladu s pravidly fóra.

5. Strkání

Žádnému účtu není povoleno získávat neférový profit surovin od hráče, který je v žebříčku umístěn níže.
Za strkání se považuje, avšak se na ně neomezuje, následující: Posílání surovin z níže umístěného účtu vyššímu bez jakékoliv hmotné náhrady.
Obchody musí vždy být dokončeny do 72 hodin.
V případě výjimek (jako je vypsání odměny ...) musí být informován Game operátor prostřednictvím Ticket systému (http://support.cz.ogame.gameforge.com).

6. Zneužívání chyb ve hře / Skriptování

Úmyslné zneužívání chyby ve hře s cílem získání výhody či její úmyslné nenahlášení je striktně zakázáno. Používání programu jako rozhraní mezi hráčem a hrou není povoleno. Jakékoli jiné formy automaticky generovaných informací vytvořené s cílem zlomyslného zneužití jsou také zakázány. Výjimky jsou uvedeny na fóru hry.

7. Výhrůžky v reálu

Jakékoliv hrozby, týkající se reálného života jiného hráče, člena týmu, zaměstnanců Gameforge, či jakékoliv jiné osoby jsou přísně zakázány.

8. Urážky a spam

Jakékoli urážky a spam nejsou povoleny.

9. Jazyk

Provozovatel hry si vyhrazuje právo vyloučit každého, kdo není schopen mluvit příslušným mateřským jazykem (např. ve hře, na fóru a v oficiálních IRC místnostech). Další povolené jazyky mohou být uvedeny na oficiálním fóru hry.

10. Porušení pravidel

Jakýkoliv druh porušení pravidel, bude trestán od varování až po trvalé zablokování účtu. O druhu a trvání trestů rozhoduje příslušný GameOperátor a je rovněž kontaktní osobou při jejich řešení.

11. Všeobecné obchodní podmínky

VOP jsou doplněny těmito pravidly a rovněž musí být rovněž dodržovány.

12. Výjimky

Vedení správy hry si vyhrazuje právo udělovat výjimky z těchto pravidel. Ve zvláštních případech (např. během akcí) mohou být pravidla hry změněna, nebo potlačena. Příslušná skupina hráčů bude informována pokud se na ní tyto výjimky vztahují.

13. Podpora

Při jakýchkoli problémech se hrou kontaktuj náš tým podpory.
Problémy nahlašuj co nejdříve, díky tomu Ti budeme moci zajistit tu nejlepší podporu. Podporu můžeme poskytnout pouze k problémům, které vznikly během posledních 3 měsíců.